• crol sajt1.png
  • crol sajt2.png
  • crol sajt3.png
  • crol sajt4.png
  • crol sajt5.png

 

1.  АПРИЛ 2015.


Предузећу „Космос“ д.о.о. Београд додељена је Национална награда за
друштвено одговорно пословање 2014.

Награде за компаније које су на нај- бољи начин интегрисале друштвено од- говорно пословање у своје примарне делатности у 2014. години свечано су додељене у Привредној комори Србије. За најодговорније у категорији за мала и микро привредна друштва, по редо- следу пласмана, изабрани су Космос д.о.о. из Београда, Еко Феникс Б Тим из Суботице компанија Special Travel Age- ncy из Београда, ЈП Штампа, радио и филм Бор из Бора и АУРА д.о.о. из Ниша. Првопласирана компанија у кате- горији велика и средња привредна друштва је компанија Телеком Србија, а следе је компанија Теленор, Концерн Бамби а.д., НИС а.д. Нови Сад и Специјална болница за рехабилитацију Бања Кањижа. Свечаној додели награда присуствовао је Александар Вулин, министар за рад, запошљавање, социјална и борачка питања. Честитајући добитницима Марко Чадеж, председник Привредне коморе Србије рекао је да су домаће компаније све свесније да се успешно пословање и дугорочно позиционирање на тржишту не може мерити и постићи само квалитетом производа, бројем потрошача, тржишним уделом или убраним профитом. Он је истакао да је мера успеха све више оно што компаније раде на заштити животне средине, здрављу и безбедности запослених, задовољавању потреба локалне заједнице, као и подизању свог угледа и јачању етичког пословања у читавом ланцу вредности.

 

18. ОКТОБАР 2014.


Међународни сајам графичке и папирне индустрије - ГРАФИМА

Космос д.о.о. ће и ове године уче- ствовати на међународном сајму графи- чке и папирне индустрије који се одр- жава у континуитету од 1979. године. Ова манифестација Београдског сајма одавно је постала један од основних подстицаја бржег развоја графичарства у нашoј земљи и водећа сајамска при- редба ове врсте у региону. Због своје делатности директно је повезана са нај- значајнијим привредним токовима, а због великог броја излагача из земље и иностранства и изузетне посећености већ годинама је место пословних сусрета. Графима је центар окупљања свих стручњака чија је делатност везана за графичку производњу и права одредница за представљање страних производа и излагача на нашем тржишту.

 

22. СЕПТЕМБАР 2014.


ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ 2014 - "ЈЕЗИК И ПИСМЕНОСТ"
 
"Дани европске баштине" се у Београду одржавају редовно од 2002. године. Сваког септембра ра- зноврсним програмима на читавој територији града представља се наслеђе као заједничка баштина европских народа, разноликост култура, традиције и обичаја. Београд је 2006. године био домаћин централне манифестације за Србију и семинара ЦЕ за земље Југоисточне Евопе, а 2007. године, у организацији са Саветом Европе, Европском Комисијом и Министарством културе, домаћин Централне прославе за читаву Европу, у оквиру представљања Србије у Комитету министара ЦЕ.
У оквиру овогодишње теме „Језик и писменост", од 22. до 26. септембра, од 13 до 15 часова „Космос" отвара врата за организоване посете, уз пратњу водича. Посетиоци могу да обиђу штампарију уз презентацију свих процеса производње, израде књига некад и сад, приказ фото- графија старих машина и старих мајсто- ра, а могу и да посете Центар за импле- ментацију особа са инвалидитетом у радну средину, где се налазе витрине са производима и књигама које је пре- дузеће израђивало и штампало од оснивања до данас. Посетиоцима ће бити приказана издања штампана у Предузећу „Космос" д.о.о. од 1961. до 2014. године. Многа дела ће бити изложена на полицама и посетиоци ће имати прилику да их прелистају.
 

 

22. СЕПТЕМБАР 2013.


ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ 2013 - "ИНДУСТРИЈСКО НАСЛЕЂЕ"
 
Културно-туристичка манифе- стација "Дани европске башти- не" у Београду, део је велике европске манифестације којом се сваког септембра предста- вља наслеђе као заједничка баштина европских народа, разноликост култура, тра- диције, обичаја. Савет Европе је преузео основну идеју пројекта "Отворени дани кул- турних споменика", одржаног у Француској 1984. године, са циљем да споменици културе буду доступни широј јавности, проширивши је на замисао о међусобном зближавању ста- новника старог континента, кроз боље разумевање соп- ственог природног и културног наслеђа и разноликости наслеђа других народа. У 2010. години обележено је 25 година од Европске конференције у Гранади, Шпанији 1985. године (и прве идеје о потреби бољег упознавања шире јавности са културним наслеђем), под слоганом "Open doors- open minds" - 25 година Дана европске баштине - "25 years – 50 states".  
Сваке године са другом темом, манифестација је у Београду постала својеврстан празник културе и туризма. За посетиоце су отворена градска здања, куће под заштитом, музеји и друге установе културе, разгледања града и друге активности. 
Народи и културе које су кроз богату и бурну историју давале печат овом граду, доприносиле су богатству, његовој разноликости, културном идентитету и непоновљивом духу Београда. Поштујући препоруке Савета Евопе читавог септембра организују се програми којима се презентује наслеђе у Београду и организују туре разгледања као својеврсни мостови времена прошлог, садашњег и бу- дућег.
Више од 50 година у "Космосу" се делатност професионалне рехабилитације особа са инва- лидитетом обавља кроз занимања из области графичке индустрије.
Наше Предузеће 2013. године је уврштено у културну баштину као део индустријског наслеђа Европе, кроз тему „Индустријско наслеђе, заштита и ревитализација" која је привукла велику пажњу јавности старим и драгоценим штампарским машинама и могућностима за развој понуде ин- дустријског туризма. 
Посетиоци ће уз пратњу водича моћи да обиђу производне погоне штампарије уз презентацију свих процеса производње, виде фотографије старих машина и старих мајстора, посете Центар за имплементацију особа са инвалидитетом у радну средину, где се налазе витрине са производима и књигама које је предузеће израђивало од оснивања до данас.