Предузеће за професионалну рехабилитацију и
запошљавање особа са инвалидитетом "Космос" д.о.о. Београд


Светог Саве 16-18, 11000 Београд, Србија
матични број: 07019181
PIB: 100280332
тел: +381 11 2430510, +381 11 2452059
факс: +381 11 2438239
е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
припрема за штампу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
правна служба: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
финансијска служба: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
комерцијална служба:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Центар за обуку и едукацију ОСИ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Пратите нас на друштвеној мрежи :