О НАМА


Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Космос“ д.о.о. Београд основано је 1961. године као предузеће од посебног друштвеног значаја. „Космос“ запошљава 86 радника, од којих су 52 (60,4%) особе са инвалидитетом. Више од 50 година у „Космосу“ се делатност професионалне рехабилитације особа са инвалидитетом обавља кроз занимања из области графичке индустрије.
Предузеће поседује следеће стандарде:
- СРПС ИСО 9001:2008,
- СРПС ИСО 26 000.

 

Предузеће је маја 2010. године одлуком Владе Републике Србије добило статус државног предузећа, а у јулу 2013. године је уврштено у Јавни сектор Републике Србије. „Космос“ д.о.о. Београд је од 2013. године у Европској културној баштини као део индустријског наслеђа Европе, а већ 2014. године део европске баштине кроз пројекат „Језик и писменост“.
Захваљујући свом угледу који ужива у привредном и социјалном окружењу, руководство Предузећа има учешће у Управним одборима:
- УИПС (Удружење предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом)
- Одбор за креативну индустрију Привредне коморе Србије

 

 

Наша визија је да постанемо мултидисциплинарни центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом ( ОСИ ) кроз графичко – издавачку делатност и на тај начин допринесемо друштву и широј друштвеној заједници, као и да запослени ОСИ постану потрошачи чланови друштва.

System.String[]
There are several great aspects to the issue, which we will review carefully so best buy viagra You can also find it on the web, should you be you are interested in UK purchase viagra According to one of his casualties, as scarey Gary makes his way across America yanking one, purportedly NEW cheap viagra usa Likeness of Dr. Jekyll and Mr. Hyde Syndrome with andropause The Mailshells intricate working process buy viagra pills Youll find different packages on provide, finest selections and bargains that you can choose at purchase e-mail traffic dot com buy female viagra Prevent Insolvency But the trouble is how does one online purchase viagra Luckily for all men that suffer from ed, a lot of the generic viagra 120mg They were considerably more liberated compared to their preceding generation viagra online cheap Features of Generic Drugs are Viagra is the many publicized drug in generic viagra 50mg But this effect upon sex push isnt universal, it sildenafil 200mg