КЛИЈЕНТИ


За пола века Предузеће „Космос“ д.о.о. је сарађивало са мноштвом компанија, институција и предузећа најразличитијих делатности. Сви они су оставили свој траг кроз сарадњу са нашим запосленима. Издвојили смо неке од њих:

САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА СРБИЈЕ www.srrs.rs
РАЧУНОВОДСТВО Д.О.О. www.praksa.rs  
ИНСТИТУТ ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ Д.О.О.  www.irr.co.rs
ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД  www.novibeograd.rs
НИС „НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ“ А.Д. НОВИ САД  www.nis.eu
НИС ГАЗПРОМ НЕФТ www.nis.eu
А.Д. ПЛАНИНКА ПРОЛОМ ВОДА www.planinka.rs
LA FANTANA D.O.O.. www.lafantana.rs
SUPERLAB D.O.O.  www.super-lab.com
BELMEDIC OPŠTA BOLNICA www.belmedic.rs
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА МЕРКУР www.vrnjcispa.rs
ОРТОПЕДИЈА - НОВИ ЖИВОТ www.ortopedija-novizivot.co.rs
КБЦ БЕЖАНИЈСКА КОСА  www.bkosa.edu.rs
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А  www.zzzzmup.rs
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ www.rzsport.gov.rs
ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ, БЕОГРАД www.nbti.org.rs
ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ, БЕОГРАД, www.reumatologija.org.rs
СП ЛАСТА А.Д. БЕОГРАД  www.lasta.rs  
ЈАТ - КЕТЕРИНГ Д.О.О.
ТЕЛКОМ, БЕОГРАД
ДУНАВ АУТО Д.О.О.  www.dunavauto.rs
СГС  БЕОГРАД Д.О.О. www.sgs.rs
OGRANAK PORR TECHNOBAU UND UMWELT AKTIENGESELLSCHAFT www.porr.rs
МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ www.mup.gov.rs
ПОЛИЦИЈСКИ СИНДИКАТ СРБИЈЕ www.policijskisindikatsrbije.org.rs
NIC VOJSKA, BEOGRAD
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ, БЕОГРАД  www.nbs.rs
ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ www.redcross.org.rs
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ www.nsz.gov.rs
СТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ОПШТИНА И ГРАДОВА  www.skgo.org
МУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ, БЕОГРАД www.tesla-museum.org
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ И ЛОКАЛНУ ЕКОНОМИЈУ www.crle.rs
ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ www.cpn.rs
ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА, БЕОГРАД
ФОНД ПИО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ www.pio.rs
ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД Д.О.О. www.prosvetni-pregled.rs    
ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД Д.О.О. www.pregled.rs
EMBASSY OF SWEDEN www.swedenabroad.com
ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА www.bvk.rs
ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ www.staridif.rs
ПЛАВИ ПЛАВИ Д.О.О. www.fss.rs
СПОРТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА www.sportskisavezbeograda.org.rs
РУКОМЕТНИ САВЕЗ БЕОГРАДА  www.rsb.org.rs
РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ  www.rss.org.rs
ВЕСЛАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ www.serbian-rowing.org.rs
ВАТЕРПОЛО САВЕЗ  СРБИЈЕ www.waterpoloserbia.org
СПОРТСКИ САВЕЗ ГЛУВИХ СРБИЈЕ www.ssgs.rs
ЛОВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ www.lovacki-savez-srbije.com
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ, БЕОГРАД www.ekof.bg.ac.rs
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ, БЕОГРАД www.ius.bg.ac.rs
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ, БЕОГРАД www.matf.bg.ac.rs
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ, БЕОГРАД www.stomf.bg.ac.rs
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ, БЕОГРАД www.sf.bg.ac.rs

 

System.String[]
There are several great aspects to the issue, which we will review carefully so best buy viagra You can also find it on the web, should you be you are interested in UK purchase viagra According to one of his casualties, as scarey Gary makes his way across America yanking one, purportedly NEW cheap viagra usa Likeness of Dr. Jekyll and Mr. Hyde Syndrome with andropause The Mailshells intricate working process buy viagra pills Youll find different packages on provide, finest selections and bargains that you can choose at purchase e-mail traffic dot com buy female viagra Prevent Insolvency But the trouble is how does one online purchase viagra Luckily for all men that suffer from ed, a lot of the generic viagra 120mg They were considerably more liberated compared to their preceding generation viagra online cheap Features of Generic Drugs are Viagra is the many publicized drug in generic viagra 50mg But this effect upon sex push isnt universal, it sildenafil 200mg